Đe thuyền 70kg

THÔNG TIN CHI TIẾT

Đe thuyền 
Nhãn hiệu: RED-E
Model: E70
Trọng lượng: 70 kg
Kích thước bao: D600xR170xC200
Có thể đặt hàng theo yêu cầu