You are here:   Home Tin tức Chế tạo máy cắt CNC thứ 6
Chế tạo máy cắt CNC thứ 6

Tháng 7 năm 2012, công ty ETS-ANHOA đã lắp đặt xong máy cắt CNC (Gas + Plasma) và giao cho khách hàng là cơ sở Cơ Khí Thanh Bình tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là máy cắt CNC thứ 6 được chế tạo bởi công ty ETS-ANHOA
Sau đây là một số hình ảnh và các đường link một số clip tham khảo:
Một số hình ảnh, clip về máy cắt CNC do công ty ETS-ANHOA chế tạo:

Căn chỉnh và cắt thử tại xưởng ETS-ANHOA:

http://www.youtube.com/watch?v=hpnWo5Y-Ffs&;;
 http://www.youtube.com/watch?v=PsimNEEZQns&;;

Cắt CNC tại Cơ sở Cơ Khí Thanh Bình – TP. Hồ Chí Minh:
-    Chiều dày vật cắt: 5mm
-    Phương pháp cắt: Plasma (Cắt trên máy PMX 900)
-    Tốc độ cắt: 600mm / phút
http://www.youtube.com/watch?v=-eq6tCmFryc&;;feature=youtu.be
-    Chiều dày vật liệu: 50mm
-    Phương pháp cắt: Oxy – gas
-    Tốc độ cắt: 150mm / phút
-    http://www.youtube.com/watch?v=pCD3dQip8DQ&;feature=youtu.be

Sản phẩm sắt mỹ nghệ được cắt tại xưởng cơ khí Thanh Bình (TP. Hồ Chí Minh) trên máy CNC do công ty ETS-ANHOA sản xuất.
-    Chiều dày vật liệu: 50mm
-    Phương pháp cắt: Oxy – gas
-    Tốc độ cắt: 150mm / phút