In

Máy - dụng cụ cầm tay feed

Sắp xếp theo:     Hiển thị #  

Kết quả 1 - 20 của 27

Bộ c lê hệ inch - Gedore

Bộ c lê hệ inch - Gedore
Bộ c lê hệ inch
[Chi tiết...]

7 326 000.00vnđ


Bộ khẩu vặn 3/4" - Facom

Bộ khẩu vặn 3/4" - Facom
Bộ khẩu 3/4"
[Chi tiết...]

28 248 000.00vnđÊ tô phay 250mm

Ê tô phay 250mm
Ê tô phay
[Chi tiết...]

4 950 000.00vnđ


Khối V

Khối V
Đe thuyền
[Chi tiết...]

1 045 000.00vnđKìm ép cốt thủy lực bằng tay 120

Kìm ép cốt thủy lực bằng tay 120
Bộ loe đầu ống 1/2" - 5/8"
[Chi tiết...]

880 000.00vnđ


Loe - cắt đầu ống (TQ)

Loe  - cắt đầu ống (TQ)
Bộ loe đầu ống 1/2" - 5/8"
[Chi tiết...]

275 000.00vnđLoe đầu ống (Gedore - Đức)

Loe đầu ống (Gedore - Đức)
Bộ loe đầu ống 12 – 22mm
[Chi tiết...]

16 038 000.00vnđ


Máy khoan búa cầm tay 550W

Máy khoan búa cầm tay 550W
Máy khoan cầm tay
[Chi tiết...]

1 391 500.00vnđMáy khoan búa cầm tay 800W

Máy khoan búa cầm tay 800W
Máy khoan cầm tay
[Chi tiết...]

3 575 000.00vnđ


Máy khoan cầm tay 450W

Máy khoan cầm tay 450W
Máy khoan cầm tay
[Chi tiết...]

1 100 000.00vnđMáy khoan cầm tay 710W

Máy khoan cầm tay 710W
Máy khoan cầm tay
[Chi tiết...]

1 391 500.00vnđ


Máy mài cầm tay 100mm

Máy mài cầm tay 100mm
Máy mài cầm tay
[Chi tiết...]

990 000.00vnđMáy mài cầm tay 125mm

Máy mài cầm tay 125mm
Máy mài cầm tay
[Chi tiết...]

1 430 000.00vnđ


Máy mài cầm tay 150mm

Máy mài cầm tay 150mm
Máy mài cầm tay
[Chi tiết...]

3 850 000.00vnđMáy mài cầm tay 180mm

Máy mài cầm tay 180mm
Máy mài cầm tay
[Chi tiết...]

2 750 000.00vnđ


Mỏ lết 300 (Gedore - Đức)

Mỏ lết 300 (Gedore - Đức)
Mỏ lết
[Chi tiết...]

1 139 600.00vnđMỏ lết 600 (Gedore - Đức)

Mỏ lết 600 (Gedore - Đức)
Mỏ lết
[Chi tiết...]

3 245 000.00vnđ


Mỏ lết vặn ống (Dako - Đức)

Mỏ lết vặn ống (Dako - Đức)
Mỏ lết vặn ống (C lê ống)
[Chi tiết...]

2 035 000.00vnđĐe thuyền 100kg

Đe thuyền 100kg
Đe thuyền
[Chi tiết...]

3 575 000.00vnđ


Đe thuyền 30kg

Đe thuyền 30kg
Đe thuyền
[Chi tiết...]

1 375 000.00vnđ


Hiển thị #  
Kết quả 1 - 20 của 27