Datalogger ghi nhiệt độ KT 110-RF (wireless)

KT 110-RF là dòng datalogger ghi nhiệt độ loại không dây (wireless) có hoặc không có màn hình hiển thị 2 dòng.

Thông số:

     Khoảng đo (sensor đo trong): từ
-40 … +70 °C

     Với 1 đầu vào cho đầu đo ngoài

     Bộ nhớ: 16.000 điểm đo

THÔNG TIN CHI TIẾT

KT 110-RF là dòng datalogger ghi nhiệt độ loại không dây (wireless) có hoặc không có màn hình hiển thị 2 dòng.

Thông số:

     Khoảng đo (sensor đo trong): từ
-40 … +70 °C

     Với 1 đầu vào cho đầu đo ngoài

     Bộ nhớ: 16.000 điểm đo