Con chạy có xích 1T - Trung Quốc

THÔNG TIN CHI TIẾT

Con chạy 1 tấn, kéo xich – Trung Quốc
Model: TR1.0 (G)
Kích thước dầm: 75 – 125mm
Khối lượng: 9,5 kg